Bilder från

Cecilia Enbergs disputation

2007-03-16

Dessa bilder är tagna vid Cecilia Enbergs disputation och disputationsfest i Linköping 2007-03-16.
Fotograf är Per Magnusson.
Till bilderna
© Per Magnusson
Bilderna får fritt användas i icke-kommersiella syften.