2017-02-18 CNC milling of wood
thumbs/DSC_0382.JPG
Workholding
Fasthållning av arbetsstycke
thumbs/DSC_0383.JPG
Milling a ball bearing seat
Urfräsning av kullagersäte
thumbs/DSC_0386.JPG
Ball bearing seat
Kullagersäte
thumbs/DSC_0417.JPG
Milling a crank
Fräsning av en vev
thumbs/DSC_0428.JPG
Finished crank
Färdig vev
thumbs/DSC_0431.JPG
thumbs/DSC_0450.JPG
Milling a knob for an M8 screw.
Fräsning av en ratt till en M8-skruv
thumbs/DSC_0571b.jpg
Circular bending machine for rebars.
Rundbockningsmanick för armeringsjärn
thumbs/DSC_0574b.jpg
Double tenon joinery
Sammanfogning med dubbla tappar
thumbs/DSC_0575b.jpg
Box joint
Sinkning
thumbs/DSC_0577b.jpg
Bending adjustment crank
Vev för justering av böjradien
thumbs/DSC_0578b.jpg
The cylindrical piece of wood in the hole is tapped with M12 threads.
Den cylindriska träbiten i hålet är gängad med M12-gängor.
thumbs/DSC_0579b.jpg
Joinery and a knob
Sinkniningar och en ratt
thumbs/DSC_0435.JPG
The wooden block is held by screws from below.
Trästycket som ska fräsas hålls fast av skruvar underifrån
thumbs/DSC_0437.JPG
Milling a stand for the collets of the mill. (Finishing pass of the holes.)
Fräsning av en hållare för spännhylsor till fräsen (avslutningspasset för de koniska hålen)
thumbs/DSC_0441.JPG
Facing the top surface.
Planfräsning av ovansidan
thumbs/DSC_0444.JPG
Finished stand
Färdig hållare
thumbs/DSC_0446.JPG
thumbs/DSC_0448.JPG
Stand with collets
Hållare med spännhylsor
thumbs/DSC_0467.JPG
Milling a somewhat complex finger joint.
Fräsning av en sinkning
thumbs/DSC_0560.JPG
First version of marking gauge.
Flrsta versionen av strykmått
thumbs/DSC_0562.JPG
Locking mechanism. The hole in the top plate is threaded.
Låsmekanism. Hålet i toppdelen är gängat.
thumbs/DSC_0518.JPG
Milling the stem of the second version of the marking gauge.
Fräsning av skjutdelen till andra varianten av strykmått.
thumbs/DSC_0519.JPG
Milling a hexagonal hole for an M4 nut in the stem.
Fräsning av ett sexkantigt hål för en M4-mutter.
thumbs/DSC_0520.JPG
Stem before separation from stock.
Skjutdelen innan den sågats loss från resten av stycket.
thumbs/DSC_0521.JPG
Milling knobs for M4 and M5 screws.
Fräsning av små rattar för M4- och M5-skruvar.
thumbs/DSC_0582b.jpg
Arbor for turning the top of a knob.
Hållare för att svarva överdelen av en ratt.
thumbs/DSC_0583b.jpg
Arbor with (already turned) knob
Hållare med (redan svarvad) ratt
thumbs/DSC_0581b.jpg
Arbor for a smaller knob in the lathe
Hållare för en mindre ratt (i svarven)
thumbs/DSC_0580b.jpg
Arbor with knob
Hållare med ratt
thumbs/DSC_0569.JPG

thumbs/DSC_0570.JPG
Parts of the marking gauge
Delarna till strykmåttet
thumbs/DSC_0563.JPG
Second version of marking gauge.
Andra versionen av strykmått
thumbs/DSC_0567.JPG
Marking gauge
strykmått
thumbs/DSC_0568.JPG
The oval locking nut (made of beech wood) is threaded.
Den ovala låsmuttern (av bok) är gängad.
thumbs/DSC_0524.JPG
A heart shaped box milled from juniper wood.
Ask med hjärtformat lock av eneträ.
thumbs/DSC_0527.JPG
Heart shaped box.
Hjärtformad ask med lock
thumbs/DSC_0590.JPG
Turned file handles made of various kinds of wood
Svarvade filhandtag gjorda av olika sorters träslag


© Per Magnusson
Jalbum 8.12