2017-02-28 LOK:s årsmöte
thumbs/DSC_6330.jpg
Ordförande Magnus Herberthson öppnar mötet.
thumbs/DSC_6337.jpg
Kjell Hagström läser upp revisorernas berättelse.
thumbs/DSC_6338.jpg
Mötesordförande Thomas Stenström klubbar ett beslut bredvid mötessekreterare Lena Strömbäck.
thumbs/DSC_6340.jpg
Magnus Sahlman läser upp valberedningens förslag.
thumbs/DSC_6342.jpg
Mötesdeltagare
thumbs/DSC_6343.jpg
Mötesdeltagare
thumbs/DSC_6345.jpg
Bertil Eriksson informerar om veteranverksamheten.
thumbs/DSC_6348.jpg
Per O Magnusson avtackas för sin tid i styrelsen.
thumbs/DSC_6350.jpg
Avgående ordförande Magnus Herberthson avtackas av tillträdande Inger Gustås.
thumbs/DSC_6362.jpg
Magnus Herberthson
thumbs/DSC_6363.jpg
LOK:s nya ordförande: Inger Gustås
thumbs/DSC_6369.jpg
Johan Jylltorp får aktivitetsmärket i silver för 100 tävlingar i LOK:s färger.
thumbs/DSC_6370.jpg
Jan Lundgren får aktivitetsmärket i guld för 300 tävlingar.
thumbs/DSC_6372.jpg
Jonas Lundgren får veteranmärket för 500 tävlingar.
thumbs/DSC_6373.jpg
Anders Kjell får veteranmärket.
thumbs/DSC_6374.jpg
Erik Sköld får veteranmärket.
thumbs/DSC_6376.jpg
Lennart Svernestam får den tionde specialplaketten för 1000 tävlingar.
thumbs/DSC_6379.jpg
Bertil Eriksson redogör för vandringspriset stavens historia.
thumbs/DSC_6383.jpg
Alva Olsson erövrade åter Håkan Svenssons vandringspris för årets största enskilda tävlingsprestation.


© Per Magnusson
Jalbum 8.12