Bilder tagna av Per Magnusson 2021Upp en nivå

Slöjd
2021-01-22

Fasan
2021-03-02

Hammarsundet
2021-03-27

Blommor
2021-04-01

Blåsippor
2021-04-05

Rosenkällasjön
2021-05-12

Hackspett
2021-05-21

Duvor
2021-05-23

Igelkott
2021-06-04

Paddling
2021-06-27

Omberg
2021-07-18

Orsa
2021-07-29

Axmor
2021-08-10

Kajak på Kinda Kanal
2021-08-27 - 29

Stafett-DM
2021-09-05

Natt-DM
2021-09-10

XC-race
2021-10-02

Skinkloppet
2021-12-12

© Per Magnusson har upphovsrätten till bilderna. Kontakta mig om du vill använda någon bild annat än för personligt bruk.

© I, Per Magnusson, own the copyright of the pictures unless otherwise noted. Contact me if you want to use any of the photos for anything else than personal use.